Organisatieopstelling

Wat is een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode om de onderstroom in een organisatie bloot te leggen. Met de onderstroom bedoel ik de zachte, vaak onuitgesproken en onzichtbare, maar wel voelbare dynamieken binnen het organisatiesysteem. Ik breng deze dynamieken met behulp van een opstelling aan het licht en intervenieer waar mogelijk en waar nodig. Het uiteindelijke doel is altijd om het organisatiesysteem te helen, weer tot rust en in balans te brengen. 

Het inzetten van een organisatieopstelling eigent zich voor praktisch elk onderwerp en biedt daarmee een grote flexibiliteit. Een opstelling geeft snel en diepgaand inzicht. Vele malen sneller dan wanneer je alleen over de problematiek zou praten. De kracht van een opstelling is juist het ervaren van de dynamieken. Daarom is een opstelling ook bij uitstek geschikt om hardnekkige organisatievraagstukken te ontrafelen en systeemtrauma’s aan te pakken. 

Een gezond organisatiesysteem

Een organisatiesysteem kan bestaan uit veel verschillende soorten deelnemers zoals bijvoorbeeld leidinggevenden, collega’s, teamleden, externe consultants en stagiaires. Maar ook uit veel verschillende onderdelen zoals de directie, divisies, afdelingen en bijvoorbeeld de ondernemingsraad.  Om zo’n organisatiesysteem (energetisch) optimaal en gezond te laten werken moet het aan een aantal basisvoorwaarden voldoen: 

 • Iedereen die erbij hoort of heeft gehoord heeft recht op een plek.
 • Iedereen staat hiërarchisch horizontaal en verticaal op de juiste plek. 
 • Onder de deelnemers bestaat een gezonde balans tussen geven en nemen. 

Als het organisatiesysteem niet aan deze voorwaarden kan voldoen, vaak door onbewuste processen uit de onderstroom, zullen verstoringen leiden tot een verzwakking van het organisatiesysteem.

Voordelen organisatieopstelling

 • Besparing van tijd en geld, er is immers geen lijvig rapport nodig. 
 • De opstelling toont meteen waar interventie gewenst is. 
 • Door interventie tijdens de opstelling kan direct een oplossing ontstaan.
 • Door inzichten uit de opstelling kan de organisatie beginnen te helen.
 • Het effect van een opstelling kan onder medewerkers voor meer binding met elkaar en met de organisatie zorgen.  
 • De organisatie wordt vanzelf energetisch vitaler.  

Hoe werkt een organisatieopstelling?

Voorgesprek

Voordat de opstelling kan plaatsvinden is er een individueel voorgesprek met de cliënt. Daarna volgt een voorgesprek met representanten in de opstelling en toeschouwers.

Opstellen van deelnemers

Nadat de vraagstelling helder is mag de cliënt de mensen die iets of iemand representeren (‘de representanten’) in een open ruimte neerzetten. Deze ruimte symboliseert de organisatie.

Ervaren

De representanten in het organisatiesysteem beginnen wie of wat ze representeren te ervaren en belichamen op de aangewezen plek. Dit is het beginbeeld. Het gaat erom hun waarnemingen helder in kaart te krijgen.

Interveniëren

Na het beginbeeld kunnen er zich diverse bewegingen en veranderingen voordoen in de opstelling en kan een interventie nuttig zijn. Die interventie kan direct een positieve verandering teweeg brengen.

Eindbeeld

Uiteindelijk ontstaat er een eindbeeld dat toont waar de organisatie zich sterk of goed bij voelt. Het verheldert vaak hardnekkige organisatievraagstukken of geeft aan waar men tekort schiet.

Consultancy

Met het eindbeeld op zak kan een vervolgopstelling zinvol zijn. Enerzijds omdat het eindbeeld veel nieuwe implicaties opwerpt. Anderzijds omdat sommige doelstellingen nu eenmaal beter resoneren met het geheelde organisatiesysteem.

Een organisatieopstelling is behulpzaam bij:

 • Gebrek aan onderlinge samenwerking
 • Groot verloop van medewerkers
 • Gebrek aan saamhorigheid
 • Onverklaarbaar hoog ziekteverzuim
 • Gestelde doelen worden niet gehaald
 • Disfunctioneel leiderschap of management
 • Stammenstrijd tussen afdelingen
 • Ontwikkeling van leiderschap of ondernemerschap
 • Anciënniteit versus competentie van personeel
 • Analyse van organisatieontwerp
 • Versterking van bedrijfscultuur
 • Ontwikkeling van teamcultuur
 • Ondersteuning bij fusie of reorganisatie
 • Ondersteuning bij keuze van veranderingstraject
 • Testen van commerciële scenario’s

Aanbod