Systemisch consultancy

Wat is Systemisch Consultancy?

Binnen systemisch consultancy is niet de consultant de expert, maar juist de organisatie zelf. Dit vormt de basis van mijn organisatieadvies. Ik zie een organisatie als een sociaal en levend ‘organisme’. En net zoals de mensen die de organisatie maken, kan het organisatiesysteem schade oplopen. Meestal reguleert de organisatie dat zelf. Als dat niet lukt, kan er uit sluimerende problemen systeemtrauma ontstaan. 

De symptomen die uit schade of trauma voortvloeien hebben grote impact op een organisatie. Ze werken ontwrichtend en verstoren het evenwicht, zonder dat de vinger op de zere plek kan worden gelegd. Met behulp van opstellingen breng ik kleine en grote organisatietrauma’s aan het licht. Ik onderzoek hoe het trauma is ontstaan en hoe de organisatie weer volledig in zijn kracht kan komen te staan. Daarnaast geef ik advies over hoe het zelfregulerende en zelfhelende vermogen van de organisatie een toekomstig trauma kan voorkomen. 

Binnen het aanbod van Fairleys is systemisch consultancy de meest uitgebreide en integrale manier om een organisatie te helpen weer tot haar essentie en volle potentieel te komen.

Drie fases van systemisch consultancy

Bij systemisch consultancy zijn er drie fases te onderscheiden: onderzoek, inzicht en heling, herstel en integratie. Deze drie fases volgen elkaar natuurlijkerwijs op bij systemisch werk in een organisatie. Hieronder geef ik een korte beschrijving van elke fase met verwijzingen naar de verschillende typen opstellingen.

Onderzoek

In de onderzoeksfase, vaak één-op-één, is inzicht krijgen in de organisatie en de symptomen van cruciaal belang. Ook is het nodig te bekijken of er voldoende draagvlak bestaat om het systeemtrauma te onderzoeken. Daarbij is het gebruik van een tafelopstelling een handig instrument. Luisteren naar de symptomen, het innerlijke beeld en de ziel van de organisatie staan centraal.

Inzicht en heling

In de fase van inzicht en heling werk ik met één of meerdere organisatieopstellingen. Afhankelijk van de vraagstelling kan dat een tafelopstelling, een opstelling met vloerankers of een opstelling met representanten zijn. Door de inzet van opstellingen worden onderliggende dynamieken zichtbaar. Dit geeft de mogelijkheid tot interventie en heling. Soms is het inzicht van het eindbeeld van de opstelling al voldoende helend om aan herstel te werken. 

Herstel en integratie

De derde fase van herstel en integratie is vooral gericht op het (verder) vernieuwen van het zelfregulerend vermogen. Door middel van een nieuwe opstelling kan worden getest of voorgestelde veranderingen door eerdere inzichten voldoende aansluiten of aanpassing nodig hebben. Het organisatiesysteem laat zelf zien welke verbeteringen het best bevallen en hoe het optimaal verder kan. Dit kan tegelijkertijd werknemers inspireren om veranderingen te integreren.

Aanbod